Kolhapur Hotels

Vanvisava Resort - Shahuwadi - Kolhapur
Valley View Grand - Panhala - Kolhapur
The Camp - Gaganbawada - Kolhapur
Shalini Palace Hotel - Rankala Lake Road - Kolhapur
The Pavillion Hotel - Shahupuri - Kolhapur
Krishna Inn - Tarabai Park - Kolhapur
Nisarg Resort - Karvir - Kolhapur
100%
Free Parking, Banquet Room
Sayaji Hotel - Shahupuri - Kolhapur
3.67 (9 Votes)
67%
4.5 Star
Free Parking, Banquet Room
Hotel Tourist - New Shahupuri - Kolhapur
100%
3 Star
Free Parking
Hotel Trust Inn - Jaysingpur - Kolhapur
Hotel Vijayraj - Tarabai Park - Kolhapur