Kakinada Hotels

Royal Park - Kosurivari Street - Kakinada
4.4 (5 Votes)
100%
3 Star
Free Parking
Ishwarya Grand - Srinagar - Kakinada
0%
3 Star
Free Parking
Best Western SVN Grand - Vallabhai Street - Kakinada
100%
3.5 Star
Free Parking, Banquet Room
GRT Grand - Godavari - Kakinada
0%
3 Star
Free Parking
Balaji Grand - Nelliappan - Kakinada
Subbaiah Hotel - Kakinada