Aurangabad Hotels

VITS - Aurangabad
VITS Hotel - Vedant Nagar - Aurangabad
Hotel Atithi - Town Centre - Aurangabad
Hotel Silver Inn - Surana Nagar - Aurangabad
Hotel Ripss - Shahgunj - Aurangabad