Jodhpur Restaurants

Sankalp - Sardarpura - Jodhpur
2.5 (4 Votes)
75%
Rs. 500
closed now
pure veg
cash and cards accepted
Jodhpur Sweets - Sardarpura - Jodhpur
2.67 (3 Votes)
67%
Rs. 100
closed now
Yash Juice - Sardarpura - Jodhpur
3.5 (2 Votes)
100%
Rs. 150
cash only
Usman Chicken Corner - Station Road - Jodhpur
Vaishnav Fast Food - Shastri Nagar - Jodhpur
Xcite - Mango Hotels - Ratanada - Jodhpur
3.5 (4 Votes)
100%
Rs. 1,000
cash and cards accepted
Vella Nation - Air Force Area - Jodhpur
100%
Rs. 300
cash and cards accepted
Vyanjan - Hotel Raj - Chopasni Housing Board - Jodhpur
100%
Rs. 450
pure veg
cash and cards accepted
World Cuisine Cafe - Barnella - Ratanada - Jodhpur
0%
Rs. 500
closed now
pure veg
cash and cards accepted
Vishnu Dosa & Restaurant - Paota - Jodhpur
3.25 (4 Votes)
100%
Rs. 250
closed now
Veggie Food - Sardarpura - Jodhpur
Where Is The Food? - Sardarpura - Jodhpur
3.25 (8 Votes)
100%
Rs. 400
cash only
Wah Ji Wah - Sardarpura - Jodhpur
100%
Rs. 400
pure veg
cash and cards accepted
Winds Restaurant - Air Force Area - Jodhpur
Yaara Da Cafe - Basni - Jodhpur
The Royal Taste of Sasural - Shastri Nagar - Jodhpur
Uncle Pizza - Shastri Nagar - Jodhpur
3.67 (3 Votes)
100%
Rs. 300
pure veg
cash and cards accepted
The Top Roast - Sardarpura - Jodhpur
3.71 (7 Votes)
100%
Rs. 600
closed now
pure veg
cash and cards accepted
Twelve Tables - Cantt Area - Jodhpur
3.5 (4 Votes)
100%
Rs. 600
cash and cards accepted
Tiffin Boys - Paota - Jodhpur
100%
Rs. 200
cash and cards accepted
Trophy Bar - Umaid Bhawan Palace - Cantt Area - Jodhpur
3.5 (2 Votes)
100%
Rs. 12,000
cash and cards accepted
Turban Tadka - Shastri Nagar - Jodhpur
100%
Rs. 250
cash and cards accepted
Tolani Restaurant - Sardarpura - Jodhpur
3.67 (3 Votes)
100%
Rs. 400
pure veg
Toran - Air Force Area - Jodhpur
3.86 (7 Votes)
100%
Rs. 600
cash and cards accepted
The Secret Recipe - Sardarpura - Jodhpur
100%
Rs. 500
pure veg
The Toni
The Rockyard - Air Force Area - Jodhpur
The Roll
The Umed Hotel - Sardarpura - Jodhpur
3.57 (7 Votes)
100%
Rs. 500
closed now
Umar Bhai Tikkiya Wale - Paota - Jodhpur
The Rolling Stove - Sardarpura - Jodhpur
Twenty Nine - Sardarpura - Jodhpur
3.5 (2 Votes)
100%
Rs. 600
cash and cards accepted
The Woodstock - Cantt Area - Jodhpur
100%
Rs. 600
cash only
The Roof - Sardarpura - Jodhpur
3.33 (6 Votes)
100%
Rs. 700
cash only
The Nerdy Beans - Sardarpura - Jodhpur
3.25 (4 Votes)
100%
Rs. 400
cash and cards accepted
The Spice Route - Paota - Jodhpur
3.5 (2 Votes)
100%
Rs. 500
closed now
cash only
The-Arch - Kabir Nagar - Jodhpur
3.5 (2 Votes)
100%
Rs. 400
pure veg