Tambaram Restaurants

Halal Restaurant - Tambaram - Chennai
Burgers Station - Tambaram - Chennai
Kgn Fast Food - Tambaram - Chennai
White Pork Fry - Tambaram - Chennai
Madrasi Biryani - Tambaram - Chennai
Maggi Point - Tambaram - Chennai
Pizza Republic - Tambaram - Chennai
0%
Rs. 500
closed now
Cafe Society - Tambaram - Chennai
0%
Rs. 500
closed now
Al Barack - Tambaram - Chennai
100%
Rs. 800
closed now
Your Highness - Tambaram - Chennai
0%
Rs. 500
veg / non-veg
cash and cards accepted
Vegan Village - Tambaram - Chennai
0%
Rs. 500
pure veg
cash and cards accepted
Vasantha Vihar - Tambaram - Chennai
1.5 (2 Votes)
75%
Rs. 250
pure veg
cash and cards accepted
Vasanta Bhavan - Tambaram - Chennai
3.5 (4 Votes)
75%
Rs. 350
pure veg
cash and cards accepted
The Grand Sweets and Snacks - Tambaram - Chennai
3.25 (4 Votes)
75%
Rs. 300
pure veg
cash and cards accepted
The Cake World - Tambaram - Chennai
4.67 (3 Votes)
100%
Rs. 100
veg / non-veg
cash and cards accepted
The Cake Point - Tambaram - Chennai
3.5 (4 Votes)
100%
Rs. 100
veg / non-veg
cash and cards accepted
Taarkana Kebabs & Tandoors - Tambaram - Chennai
0%
Rs. 200
veg / non-veg
cash and cards accepted
Sri Balaji High Class - Tambaram - Chennai
0%
Rs. 200
pure veg
cash and cards accepted
Sri Anna Poorna Andhra Mess - Tambaram - Chennai
100%
Rs. 150
veg / non-veg
cash and cards accepted
Shree Saai Bhavan - Tambaram - Chennai
3.6 (5 Votes)
80%
Rs. 300
pure veg
cash and cards accepted
Shree Gupta Bhavan - Tambaram - Chennai
100%
Rs. 250
pure veg
cash and cards accepted
Shakhar - Tambaram - Chennai
0%
Rs. 300
pure veg
cash and cards accepted
Salem RR Hotel - Tambaram - Chennai
3.75 (4 Votes)
75%
Rs. 300
pure veg
cash and cards accepted
Ruby Friday - Tambaram - Chennai
0%
Rs. 300
pure veg
cash and cards accepted
Real Taste Restaurant - Tambaram - Chennai
0%
Rs. 200
veg / non-veg
cash and cards accepted
Ponnusamy Hotel - Tambaram - Chennai
1.8 (5 Votes)
60%
Rs. 400
veg / non-veg
cash and cards accepted