Mitashi Air Conditioners

Mitashi FSA312K50 1 Ton 3 Star BEE Rating 2018 Split AC
0%
Rs. 30,750
Split AC
1.00
3 Star BEE Rating
Mitashi MiSAC153Pv35 1.5 Ton 3 Star BEE Rating 2018 Split AC
100%
Rs. 38,650
Split AC
1.50
3 Star BEE Rating
Mitashi INA318K50 1.5 Ton 3 Star BEE Rating 2018 Inverter AC
0%
Rs. 41,750
Inverter AC
1.50
3 Star BEE Rating
Mitashi FSA318K50 1.5 Ton 3 Star BEE Rating 2018 Split AC
0%
Rs. 36,750
Split AC
1.50
3 Star BEE Rating
Mitashi INA312K50 1 Ton 3 Star BEE Rating 2018 Inverter AC
100%
Rs. 32,750
Inverter AC
1.00
3 Star BEE Rating
Mitashi MiSAC155INv35 1.5 Ton 5 Star BEE Rating 2018 Inverter AC
1.8 (5 Votes)
30%
Rs. 49,250
Inverter AC
1.50
5 Star BEE Rating