Porur Restaurants

Robot Restaurant - Porur - Chennai
Manik Jain
3.33 (3 Votes)
100%
Rs. 300
pure veg
Zha Cafe - Porur - Chennai
3.33 (3 Votes)
100%
Rs. 300
open now
Chennai Rawther Biriyani - Porur - Chennai
3.67 (3 Votes)
100%
Rs. 500
open now
Chennai Royal Kitchen (CRK) - Porur - Chennai
3.33 (6 Votes)
100%
Rs. 200
closed now
Al Ajwain - Porur - Chennai
0%
Rs. 500
open now
Hotel Delma - Porur - Chennai
0%
Rs. 400
open now
Akshaya Bhavan - Porur - Chennai
0%
Rs. 450
open now
pure veg
Hotel Vairam - Porur - Chennai
0%
Rs. 300
open now
Zurbian - Porur - Chennai
3.5 (4 Votes)
100%
Rs. 500
open now
The Potroast - Porur - Chennai
100%
Rs. 600
open now
Faasos - Porur - Chennai
3.67 (3 Votes)
100%
Rs. 600
closed now
Ilapuram Biryani - Porur - Chennai
3.5 (8 Votes)
100%
Rs. 700
closed now
The Chinese Story - Porur - Chennai
100%
Rs. 1,000
open now
Andhra Ruchulu - Porur - Chennai
3.8 (5 Votes)
100%
Rs. 300
open now
Biriyani Palace - Porur - Chennai
0%
Rs. 500
open now
Sugar Pumpkin Bakery - Porur - Chennai
4.5 (4 Votes)
100%
Rs. 500
open now
pure veg
cash and cards accepted
Ilapuram Biryani - Porur - Chennai
3.67 (3 Votes)
100%
Rs. 700
open now
veg / non-veg
cash and cards accepted
Ambur Star Biryani - Porur - Chennai
100%
Rs. 250
open now
veg / non-veg
cash and cards accepted
Vasanta Bhavan - Porur - Chennai
0%
Rs. 300
pure veg
cash and cards accepted
Triplicane Ratna Cafe - Porur - Chennai
2.5 (2 Votes)
50%
Rs. 300
pure veg
cash and cards accepted
Suprabaa - Porur - Chennai
100%
Rs. 300
open now
pure veg
cash and cards accepted
Sri Rakkamam Hotel - Porur - Chennai
0%
Rs. 200
veg / non-veg
cash and cards accepted
Nandhiniee Sweets - Porur - Chennai
3.5 (2 Votes)
100%
Rs. 200
closed now
pure veg
cash and cards accepted
Mcrennett - Porur - Chennai
75%
Rs. 150
open now
veg / non-veg
cash and cards accepted