Mahim East Restaurants

Punjabi Ghasitaram Halwai - Mahim - Mumbai
100%
Rs. 100
pure veg
cash and cards accepted