Selaiyur Restaurants

The Biryani Life - Selaiyur - Chennai
Kalappai Biriyani - Selaiyur - Chennai
Creamy Crispy - Selaiyur - Chennai
Mcdonalds - Selaiyur - Chennai
Dheen Food Zone - Selaiyur - Chennai
CKS Bakery - Selaiyur - Chennai
Andhra Ruchulu - Selaiyur - Chennai
A2B Adyar Ananda Bhavan - Selaiyur - Chennai
Famous Biryani - Selaiyur - Chennai
3.67 (3 Votes)
100%
Rs. 650
open now
Karan Ka Dhaba - Selaiyur - Chennai
0%
Rs. 500
closed now
Seasons - Selaiyur - Chennai
0%
Rs. 700
open now
Petromax Light - Selaiyur - Chennai
100%
Rs. 400
closed now
Al Reef - Selaiyur - Chennai
3.63 (8 Votes)
100%
Rs. 600
closed now
Aegam - Selaiyur - Chennai
3.33 (3 Votes)
100%
Rs. 500
open now
pure veg
Down South Multi Cuisine Restaurant - Selaiyur - Chennai
Loiee Mithai & Rasoi - Selaiyur - Chennai
100%
Rs. 650
open now
pure veg
Al Rayan - Selaiyur - Chennai
0%
Rs. 450
open now
veg / non-veg
Punjabi Family Restaurant - Selaiyur - Chennai
Rice & Noodle - Selaiyur - Chennai
0%
Rs. 200
closed now
Pudhusu Restaurant - Selaiyur - Chennai
100%
Rs. 600
open now
HiSide Bar - Selaiyur - Chennai
100%
Rs. 1,000
open now
Taj Thalapakattu - Selaiyur - Chennai
0%
Rs. 250
veg / non-veg
cash and cards accepted
Red Cafe - Selaiyur - Chennai
0%
Rs. 200
veg / non-veg
cash and cards accepted
Parfait 3 - Selaiyur - Chennai
0%
Rs. 400
veg / non-veg
cash and cards accepted
Noodle King - Selaiyur - Chennai
0%
Rs. 400
veg / non-veg
cash and cards accepted
Marry Brown - Selaiyur - Chennai
100%
pure veg
cash and cards accepted
Ibaco - Selaiyur - Chennai
0%
Rs. 300
open now
pure veg
cash and cards accepted
Ganga Sweets - Selaiyur - Chennai
0%
Rs. 330
open now
pure veg
cash and cards accepted
Ooty Chocolates - Selaiyur - Chennai
100%
Rs. 100
pure veg
cash and cards accepted
Nosh - Selaiyur - Chennai
0%
Rs. 250
pure veg
cash and cards accepted
Jughead The Burger House - Selaiyur - Chennai
100%
Rs. 300
veg / non-veg
cash and cards accepted