Jodhpur Restaurants

Winds Restaurant - Air Force Area - Jodhpur
Yash Juice - Sardarpura - Jodhpur
3.5 (2 Votes)
100%
Rs. 150
cash only
Yaara Da Cafe - Basni - Jodhpur
Xcite - Mango Hotels - Ratanada - Jodhpur
3.5 (4 Votes)
100%
Rs. 1,000
cash and cards accepted
World Cuisine Cafe - Barnella - Ratanada - Jodhpur
0%
Rs. 500
open now
pure veg
cash and cards accepted
Where Is The Food? - Sardarpura - Jodhpur
3.25 (8 Votes)
100%
Rs. 400
cash only
Wah Ji Wah - Sardarpura - Jodhpur
100%
Rs. 400
pure veg
cash and cards accepted
Vyanjan - Hotel Raj - Chopasni Housing Board - Jodhpur
100%
Rs. 450
pure veg
cash and cards accepted
Vishnu Dosa & Restaurant - Paota - Jodhpur
3.25 (4 Votes)
100%
Rs. 250
open now
Vella Nation - Air Force Area - Jodhpur
100%
Rs. 300
cash and cards accepted
Veggie Food - Sardarpura - Jodhpur
Vaishnav Fast Food - Shastri Nagar - Jodhpur
Usman Chicken Corner - Station Road - Jodhpur
Uncle Pizza - Shastri Nagar - Jodhpur
3.67 (3 Votes)
100%
Rs. 300
pure veg
cash and cards accepted
Umar Bhai Tikkiya Wale - Paota - Jodhpur
Twenty Nine - Sardarpura - Jodhpur
3.5 (2 Votes)
100%
Rs. 600
cash and cards accepted
Twelve Tables - Cantt Area - Jodhpur
3.5 (4 Votes)
100%
Rs. 600
cash and cards accepted
Turban Tadka - Shastri Nagar - Jodhpur
100%
Rs. 250
cash and cards accepted
Trophy Bar - Umaid Bhawan Palace - Cantt Area - Jodhpur
3.5 (2 Votes)
100%
Rs. 12,000
cash and cards accepted
Toran - Air Force Area - Jodhpur
3.86 (7 Votes)
100%
Rs. 600
cash and cards accepted
Top 12 Food Point - Sardarpura - Jodhpur
Tolani Restaurant - Sardarpura - Jodhpur
3.67 (3 Votes)
100%
Rs. 400
pure veg
Tilawat Sweets - Chopasni Housing Board - Jodhpur
Tiffin Boys - Paota - Jodhpur
100%
Rs. 200
cash and cards accepted
The-Arch - Kabir Nagar - Jodhpur
3.5 (2 Votes)
100%
Rs. 400
pure veg
The Woodstock - Cantt Area - Jodhpur
100%
Rs. 600
cash only
The View - The Fern Residency - Ratanada - Jodhpur
100%
Rs. 700
open now
cash and cards accepted
The Umed Hotel - Sardarpura - Jodhpur
3.57 (7 Votes)
100%
Rs. 500
open now
The Top Roast - Sardarpura - Jodhpur
3.71 (7 Votes)
100%
Rs. 600
open now
pure veg
cash and cards accepted
The Toni
The Spice Route - Paota - Jodhpur
3.5 (2 Votes)
100%
Rs. 500
open now
cash only
The Secret Recipe - Sardarpura - Jodhpur
100%
Rs. 500
pure veg
The Royal Taste of Sasural - Shastri Nagar - Jodhpur
The Royal Peg - Paota - Jodhpur
100%
Rs. 1,000
open now
cash and cards accepted
The Roof - Sardarpura - Jodhpur
3.33 (6 Votes)
100%
Rs. 700
cash only
The Rolling Stove - Sardarpura - Jodhpur
The Roll
The Rockyard - Air Force Area - Jodhpur