Solapur Multiplexes - Cinema Halls

Shriniwas Chitra Mandir - Sakhar Peth - Solapur
Shri Ram Cinema - Akluj - Solapur
Shree Ganesh Cinema - Kurduwadi - Solapur
Sagar Chitra Mandir - Karmala - Solapur
Prabhat Cinema - Murarji Peth - Solapur
Laxmi Narayan Cinema - Adarsh Nagar - Solapur
Janki Cinema - Tembhurni - Solapur
Chitra Talkies - Barshi - Solapur
BIG Cinemas Bhagwat - Murarji Peth - Solapur
Bharat Cinema - Mangalwedha - Solapur
Asha Talkies - Barshi - Solapur
0%
Single Screen
Asha Cinema - Murarji Peth - Solapur