Dharmavaram Multiplexes - Cinema Halls

Sri Devi Theatre - Sanjay Nagar - Dharmavaram
Ranga Cine Central - Parthasaradhi Nagar - Dharmavaram
Lakshmi Chakravarthy Theater - Sanjay Nagar - Dharmavaram