Dharmavaram Multiplexes - Cinema Halls

Ranga Cine Central - Parthasaradhi Nagar - Dharmavaram
Lakshmi Chakravarthy Theater - Sanjay Nagar - Dharmavaram