Srinagar-Ladakh Highway Restaurants

Cafe Aroma - Srinagar-Ladakh Highway - Leh
100%
Rs. 268
closed now
pure veg
cash only