Thoraipakkam Restaurants

The Baker
0%
Rs. 100
pure veg
cash and cards accepted
Subway - Thoraipakkam - Chennai
2.5 (2 Votes)
50%
Rs. 400
closed now
veg / non-veg
cash and cards accepted
Sangeetha Veg Restaurant - Thoraipakkam - Chennai
60%
Rs. 150
pure veg
cash and cards accepted
Reves 3.1 - Thoraipakkam - Chennai
100%
Rs. 600
closed now
veg / non-veg
cash and cards accepted
Ovenfresh - Thoraipakkam - Chennai
0%
Rs. 150
veg / non-veg
cash and cards accepted
KFC - Thoraipakkam - Chennai
0%
Rs. 450
closed now
Dindigul Thalappakatti - Thoraipakkam - Chennai
Baskin Robbins - Thoraipakkam - Chennai
100%
Rs. 200
closed now
cash and cards accepted
Barista Lavazza - Thoraipakkam - Chennai
0%
Rs. 400
closed now
veg / non-veg
cash and cards accepted
Alreef - Thoraipakkam - Chennai
4.5 (2 Votes)
100%
Rs. 150
veg / non-veg
cash and cards accepted
Nostradamus - Fortune Select Palms - Thuraipakkam - Chennai
83%
Rs. 1,200
closed now
veg / non-veg
cash and cards accepted