Yamaha Bikes

Yamaha SZ RR v2.0
76%
Rs. 67,803
Yamaha
11.9 bhp @ 7500 rpm
Yamaha Dragstar
90%
Rs. 79,999
Yamaha
60.35 HP (44.1 kW)) @ 5750 RPM
Yamaha RX100
0%
Rs. 1,00,000
Yamaha
11 PS @ 7500 rpm
Yamaha R15S
100%
Rs. 1,63,000
Yamaha
18.6 PS @ 10000 rpm
40 Kmpl
Yamaha R15 V4
0%
Rs. 1,94,000
Yamaha
18.4 PS @ 10000 rpm
55.20 Kmpl
Yamaha MT 15 V2
0%
Rs. 1,68,000
Yamaha
18.4 PS @ 10000 rpm
56.87 Kmpl
Yamaha 2021 R3
0%
Rs. 3,50,000
Yamaha
Yamaha Grand Filano 2023
0%
Rs. 1,46,000
Yamaha
Yamaha YBR
100%
Yamaha
Yamaha YZF R1
0%
Yamaha
Yamaha Aerox 155
0%
Yamaha
Yamaha RayZR 125 MotoGP
Yamaha R15M MotoGP
100%
Yamaha
Yamaha XSR155
0%
Rs. 1,40,000
Yamaha
48.58 kmpl
Yamaha Neo
0%
Rs. 2,50,000
Yamaha
Yamaha WR 155R
0%
Rs. 1,50,000
Yamaha
Yamaha R3
0%
Rs. 3,51,680
Yamaha
35 kmpl
Yamaha R7
0%
Rs. 10,00,000
Yamaha
Yamaha XSR125
0%
Rs. 1,35,000
Yamaha
Yamaha MT-07
0%
Rs. 7,50,000
Yamaha
Yamaha NMax 155
0%
Rs. 1,30,000
Yamaha
Yamaha SR400
0%
Rs. 3,75,000
Yamaha
Yamaha Fascino 125 Fi
53%
Rs. 96,821
Yamaha
50 kmpl
Yamaha MT 03
1%
Rs. 2,80,000
Yamaha
Yamaha YZF R1M 2020
91%
Rs. 2,80,000
Yamaha
Yamaha FJR1300
3.75 (4 Votes)
100%
Yamaha
105.5 kW@ 8,000 rpm
Yamaha MT-15
87%
Rs. 1,36,000
Yamaha
19 bhp @ 10,000 rpm
Yamaha MT-09
96%
Rs. 10,55,000
Yamaha
111.8 bhp @ 10,000 rpm
Yamaha FZ-S Fi V3.0
92%
Rs. 97,000
Yamaha
13.2 PS @8000 rpm
53 kmpl
Yamaha FZ-Fi V3.0
3.2 (5 Votes)
60%
Rs. 95,000
Yamaha
13.2 PS @ 8000 rpm
45 kmpl
Yamaha FZ 25 ABS
3.67 (96 Votes)
94%
Rs. 1,33,000
Yamaha
20.9 PS @ 8000 rpm
31.17 kmpl
Yamaha Fazer 25 ABS
4.25 (8 Votes)
100%
Rs. 1,43,000
Yamaha
20.9 PS @ 8000 rpm
32.9 kmpl
Yamaha Cygnus Ray ZR
2.82 (59 Votes)
55%
Rs. 54,553
Yamaha
7.1 bhp @ 7,500 rpm
Yamaha R15 V3.0
95%
Rs. 1,33,000
Yamaha
18.70 bhp @ 10,000 rpm
30 kmpl
Yamaha YZF-R1
78%
Rs. 20,73,074
Yamaha
200 PS @ 13500 rpm
15 Kmpl
Yamaha Fazer 25
78%
Rs. 1,29,335
Yamaha
20.9PS @ 8000rpm
Yamaha FZ25
88%
Rs. 1,19,335
Yamaha
20.9PS @ 8000rpm
43 Kmpl
Yamaha Saluto RX
81%
Rs. 47,721
Yamaha
7 bhp @ 7000 rpm
82 kmpl
Yamaha Ray ZR
82%
Rs. 54,553
Yamaha
Yamaha MT-09
88%
Rs. 10,88,122
Yamaha