Vijay Nagar Restaurants

Jee Sahab - Vijay Nagar - Kanpur
3.5 (2 Votes)
100%
Rs. 350
closed now
pure veg
cash only
Kesarwani Fast Food Corner - Vijay Nagar - Kanpur
100%
Rs. 350
closed now
pure veg
cash only
Dhan Pal Dhaba - Vijay Nagar - Kanpur
0%
Rs. 250
closed now
veg / non-veg
cash only