T. Nagar Restaurants

Ambur Star Biryani - T. Nagar - Chennai
Trella - T. Nagar - Chennai
3.67 (3 Votes)
100%
Rs. 1,000
Dhaba Diner - T. Nagar - Chennai
Kommune - T. Nagar - Chennai
3.5 (6 Votes)
100%
Rs. 1,500
This Way In - T. Nagar - Chennai
Ambur Biriyaanis - T. Nagar - Chennai
3.25 (4 Votes)
100%
Rs. 450
open now
New Pattukottai Kamatchi Mess - T. Nagar - Chennai
Nellai Vairamaligai - T. Nagar - Chennai
Skyline - Hotel Sangam - T. Nagar - Chennai
3.5 (2 Votes)
100%
Rs. 1,500
open now
Amma Chettinadu Restaurant - T. Nagar - Chennai
Hotel Virudhunagar - T. Nagar - Chennai
Ali
100%
Rs. 1,400
open now
Nasi Kandar Pelita - T. Nagar - Chennai
100%
Rs. 800
open now
Aneef Biryani - T. Nagar - Chennai
0%
Rs. 300
open now
Watson
100%
Rs. 1,200
open now
Hotelkaar Biriyani - T. Nagar - Chennai
3.33 (3 Votes)
100%
Rs. 350
closed now
Pakwan Chennai - T. Nagar - Chennai
100%
Rs. 1,200
open now
pure veg
Courtallam Border Rahmath Kadai - T. Nagar - Chennai
Shyam
0%
Rs. 600
open now
pure veg
Sapthagiri Tiffin Centre - T. Nagar - Chennai
3B
Murugan Idli Shop - T. Nagar - Chennai
0%
Rs. 200
open now
pure veg
Amar Fast Food & Restaurant - T. Nagar - Chennai
Beef Wala - T. Nagar - Chennai
100%
Rs. 300
open now
Royal Sandwich Shop - T. Nagar - Chennai
100%
Rs. 250
open now
pure veg
The Vault : Bar Stock Exchange - T. Nagar - Chennai
AB
Black And White - The Residency - T. Nagar - Chennai
Bike & Barrel - The Residency Towers - T. Nagar - Chennai
The Thick Shake Factory - T. Nagar - Chennai