Shivapur Restaurants

Hotel Jagdamba - Shivapur - Pune
Junglehood - Shivapur - Pune
100%
Rs. 1,200
Desi V Desi - Shivapur - Pune
3.63 (8 Votes)
100%
Rs. 400
Kailash Parbat - Shivapur - Pune
100%
Rs. 350
pure veg
cash and cards accepted
Puneri Veg Non Veg Seafood Restaurant - Khed Shivapur - Pune
100%
Rs. 500
veg / non-veg
cash and cards accepted
Yogiraj - Khed Shivapur - Pune
100%
Rs. 500
veg / non-veg
cash and cards accepted