Sharda Nagar Restaurants

Shree Ganesh Ji Bhojanalay - Sharda Nagar - Kanpur
100%
Rs. 200
closed now
pure veg
cash only
Lucky Restaurant - Sharda Nagar - Kanpur
100%
Rs. 400
closed now
veg / non-veg
cash only
Flavours - Sharda Nagar - Kanpur
100%
Rs. 250
closed now
veg / non-veg
cash only