Salt Lake Restaurants

Mom
Cafe OMG! - Sector 5 - Salt Lake - Kolkata
The Brewmaster - Sector 5 - Salt Lake - Kolkata
Kix Lounge - Sector 1 - Salt Lake - Kolkata
Zaairah - Sector 1 - Salt Lake - Kolkata
Go Where - Sector 5 - Salt Lake - Kolkata
Pisces - Sector 2 - Salt Lake - Kolkata
Art of Dining - Sector 1 - Salt Lake - Kolkata
100%
Rs. 1,000
closed now
pure veg
Dum Laga Ke Haishaa - Sector 5 - Salt Lake - Kolkata
Mission Cafe - Sector 5 - Salt Lake - Kolkata
0%
Rs. 500
closed now
pure veg
Baker
Baati Chokha - Sector 3 - Salt Lake - Kolkata
Since 2016 - Sector 1 - Salt Lake - Kolkata
Van Tasted - Sector 5 - Salt Lake - Kolkata
Kouzina Mining Co. - Sector 1 - Salt Lake - Kolkata
Paris Cafe - Sector 5 - Salt Lake - Kolkata
Momo I Am - Sector 1 - Salt Lake - Kolkata
Kareem
Chowman - Sector 1 - Salt Lake - Kolkata
Felicity - Sector 1 - Salt Lake - Kolkata
The Library: De Sovrani - Sector 1 - Salt Lake - Kolkata
Moksh Club - Sector 5 - Salt Lake - Kolkata