Salem Hotels

Traveller
0%
Free Parking, Banquet Room
Sivaraj Inn - Nedunchalai Nagar - Salem
1%
4.0
Smoking Rooms Available, Banquet Room, Free Parking
Raj Residency - Fairlands - Salem
Park Plaza - Mamangam - Salem
0%
4.0
Smoking Rooms Available, Banquet Room, Free Parking
National Hotel - Arisipalayam - Salem
50%
Free Parking, Pets Allowed
Hotel Vasantham - Fairlands - Salem
Hotel Cenneys Gateway - Swarnapuri - Salem
Hotel Castle - Swarnapuri - Salem
0%
3.0
Free Parking
Grand Estancia - Narasothipatty - Salem
Goldray Sarovar Portico - Fairlands - Salem
0%
3.0
Smoking Rooms Available, Banquet Room, Free Parking
Grand Palace - Salem