Preethi Kettles

Preethi PREETHI SNOW WHITE 1.5L 1.5 L Electric Kettle
Preethi PREETHI SNOW WHITE 1.2L 1.2 L Electric Kettle
Preethi ARMOUR 1.8 L Electric Kettle
0%
Rs. 2,399
1.8 L
Stainless Steel
Preethi ARMOUR 1 L Electric Kettle
0%
Rs. 1,679
1 L
Stainless Steel