Pallavaram Restaurants

Al Hanif Restaurant - Pallavaram - Chennai
Gramathu Mhun Vaasam - Pallavaram - Chennai
Zamruth - Pallavaram - Chennai
100%
Rs. 500
closed now
New Kurinji - Pallavaram - Chennai
100%
Rs. 600
closed now
Yaa Mohideen Biryani - Pallavaram - Chennai
3.33 (3 Votes)
100%
Rs. 400
closed now
Al Arabian Delights - Pallavaram - Chennai
Sri Krishna Sweets Shop & Bakery - Pallavaram - Chennai
100%
Rs. 100
veg / non-veg
cash and cards accepted
Shree Gupta Bhavan - Pallavaram - Chennai
100%
Rs. 300
closed now
pure veg
cash and cards accepted
Royal Restaurant - Pallavaram - Chennai
0%
Rs. 700
closed now
veg / non-veg
cash and cards accepted
Pallav Veg Hotel - Pallavaram - Chennai
0%
Rs. 300
closed now
pure veg
cash and cards accepted
McRennett - Pallavaram - Chennai
0%
Rs. 150
closed now
veg / non-veg
cash and cards accepted
McRennett - Pallavaram - Chennai
0%
Rs. 150
closed now
veg / non-veg
cash and cards accepted
KP Biriyani Centre - Pallavaram - Chennai
100%
Rs. 400
closed now
veg / non-veg
cash and cards accepted
Jessy
0%
Rs. 250
veg / non-veg
cash and cards accepted
Hot Crust - Pallavaram - Chennai
0%
Rs. 200
veg / non-veg
cash and cards accepted
College Bakery - Pallavaram - Chennai
4.5 (2 Votes)
100%
Rs. 150
closed now
veg / non-veg
cash and cards accepted
Arun Ice Cream - Pallavaram - Chennai
0%
Rs. 150
pure veg
cash and cards accepted
Al Falah - Pallavaram - Chennai
0%
Rs. 250
veg / non-veg
cash and cards accepted
Aasife & Brothers Biriyani Center - Pallavaram - Chennai
75%
Rs. 600
closed now
veg / non-veg
cash and cards accepted
Pleasant Days - Pallavaram - Chennai
Green Park - Pallavaram - Chennai
3.2 (5 Votes)
90%
Rs. 400
veg / non-veg
cash and cards accepted
Hotel Ruchi - Pallavaram - Chennai
Kumbakonam Filter Coffee - Pallavaram - Chennai
0%
Rs. 100
pure veg
cash and cards accepted