Palghar Restaurants

Hotel Rishikesh - Vasai - Palghar
Balaji - Vasai - Palghar
3.25 (8 Votes)
50%
Rs. 600
closed now
Lee
Lazeez Hotel - Vasai - Palghar
Jagdish Dosa Centre - Vasai - Palghar
Panchavati - Vasai - Palghar
Manisha
Surbhi Sweets - Vasai - Palghar
Amore Gourmet Gelato - Vasai - Palghar
67%
Rs. 200
closed now
pure veg
Sainath Vada Pav - Vasai - Palghar
Green House Wine Dine - Vasai - Palghar
Relish - Vasai - Palghar
Golden Rock - Vasai - Palghar
Jai Ambe Fast Food Stall - Vasai - Palghar
Bangalore Iyengar
2.67 (3 Votes)
83%
Rs. 200
closed now
Shung Shee Chinese - Vasai - Palghar
Snack Shack - Vasai - Palghar
Amrit Ganga Refreshment - Vasai - Palghar
100%
Rs. 400
closed now
Jai Shree Ram Ice Cream Center - Vasai - Palghar
50%
Rs. 200
closed now
pure veg
Wok China - Vasai - Palghar
3.5 (2 Votes)
100%
Rs. 250
closed now
veg / non-veg
Chop Stick - Vasai - Palghar
Galaxy Restaurant & Bar - Nalasopara - Palghar
4.67 (6 Votes)
100%
Rs. 700
closed now
veg / non-veg
cash and cards accepted
Shabri Pure Veg - Nalasopara - Palghar
3.22 (9 Votes)
83%
Rs. 550
closed now
pure veg
Lakeside - Nalasopara - Mumbai
Andy
2.67 (3 Votes)
67%
Rs. 200
closed now
veg / non-veg