Palghar Multiplexes - Cinema Halls

Janki Cinema - Vasai West - Palghar
Abhishek Cinema - Kudus - Palghar