Nokia Mobile Phones

Nokia 9110
90%
Nokia 5
55%
Rs. 12,499
Nokia 5130c2
47%
Nokia 4.2
1.5 (4 Votes)
25%
Rs. 12,789
5.71 inch
3 GB
Nokia 110
55%
Rs. 2,259
Nokia 7 Plus
80%
Rs. 25,999
6.0 inches
4 GB
Nokia 3220
90%
Nokia N8
70%
Nokia 3.4
100%
Rs. 13,690
6.39 inch
3 GB
Nokia 2.4
3.71 (7 Votes)
86%
Rs. 11,499
6.5 inch
3 GB
Nokia 5.3
1.5 (4 Votes)
1%
Rs. 11,999
6.55 inch
4 GB
Nokia 1203
1.5 (2 Votes)
1%
Rs. 1,200
1.3 inch
No
Nokia 2.3
82%
Rs. 6,999
6.2 inch
2 GB
Nokia 6.2
2.6 (7 Votes)
80%
Rs. 15,999
6.3 inches (16 cm)
4 GB
Nokia 7.2
20%
Rs. 16,999
6.39 inch
4 GB
Nokia 9
1%
Rs. 31,999
5.99 inch
6 GB
Nokia 8110
100%
Rs. 3,000
2.45 inch
512 MB
Nokia 2.2 3GB
79%
Rs. 7,999
5.7 inches
3 GB
Nokia 2.2 2GB
79%
Rs. 6,999
5.7 inches
2 GB
Nokia 2.2
79%
Rs. 6,999
Nokia 3.2 3GB
1.22 (9 Votes)
1%
Rs. 10,790
6.26 inches (15.9 cm)
3 GB
Nokia 3.2 2GB
1.22 (9 Votes)
1%
Rs. 8,990
6.26 inches (15.9 cm)
2 GB
Nokia 3.2
1.22 (9 Votes)
1%
Rs. 7,428
6.26 inch
2 GB
Nokia 7.1
50%
Rs. 19,999
5.84 inches
4 GB
Nokia 8.1
68%
Rs. 27,999
6.18 inch
4 GB
Nokia 8.1 6GB
68%
Rs. 29,999
6.18 inches
6 GB
Nokia 8.1 4GB
68%
Rs. 26,999
6.18 inches
4 GB
Nokia 3.1 Plus 32GB
74%
6.0 inches
3 GB
Nokia 3.1 Plus 16GB
74%
Rs. 11,499
6.0 inches
2 GB
Nokia 3.1 Plus
74%
Nokia 105
2.88 (8 Votes)
63%
Rs. 949
1.8 inches (4.57 cm)
Nokia 5.1 Plus
90%
Rs. 10,900
5.86 inches
3 GB
Nokia 6.1 Plus
78%
Rs. 15,999
5.8 inches
4 GB
Nokia 5.1
85%
Rs. 14,499
5.5 inches
3 GB
Nokia 3.1
90%
Rs. 11,999
5.2 inches
3 GB
Nokia 2.1
64%
Rs. 6,999
5.5 inches
2 GB
Nokia 3.1
56%
Rs. 10,499
5.2 inches
2 GB
Nokia 6.1 (2018) 64GB
76%
Rs. 18,999
5.5 inches
4 GB
Nokia 6.1 (2018) 32GB
76%
Rs. 16,999
5.5 inches
3 GB
Nokia 6.1 (2018)
76%
Rs. 16,999