Maniktala Restaurants

@49 - Maniktala - Kolkata
3.67 (3 Votes)
100%
Rs. 600
New Paul Dhaba - Maniktala - Kolkata
Putiram Sweets - Maniktala - Kolkata
100%
Rs. 100
open now
pure veg
New Punjabi Hotel - Maniktala - Kolkata
100%
Rs. 250
pure veg
cash and cards accepted
Monginis - Maniktala - Kolkata
100%
Rs. 300
veg / non-veg
cash and cards accepted
Monginis - Maniktala - Kolkata
100%
Rs. 300
veg / non-veg
cash and cards accepted
Monginis - Maniktala - Kolkata
100%
Rs. 300
veg / non-veg
cash and cards accepted
La Griglia - Maniktala - Kolkata
1.33 (3 Votes)
0%
Rs. 400
open now
Ganguram Sweets - Maniktala - Kolkata
3.25 (4 Votes)
75%
Rs. 200
open now
pure veg
cash only
Capri - Maniktala - Kolkata
100%
Rs. 500
veg / non-veg
cash and cards accepted
Khana Khazana - Maniktala - Kolkata
3.6 (5 Votes)
80%
Rs. 450
open now
veg / non-veg
cash only