Keshavpuram Restaurants

My Choice Restaurant - Keshavpuram - Kanpur
100%
Rs. 400
closed now
pure veg
cash only
Naresh Fast Food - Keshavpuram - Kanpur
0%
Rs. 300
closed now
pure veg
cash only
Nandan Restaurant - Keshavpuram - Kanpur
0%
Rs. 300
closed now
veg / non-veg
cash only