Kankurgachi Restaurants

Onam - Kankurgachi - Kolkata
Chocotarian - Kankurgachi - Kolkata
HNS Food Corner - Kankurgachi - Kolkata
Haryana Sweets - Kankurgachi - Kolkata
The Belgian Bakery - Kankurgachi - Kolkata
Shawarma Kings - Kankurgachi - Kolkata
Aqua Java Decibel - Kankurgachi - Kolkata
Apu
New Punjabi Hotel - Kankurgachi - Kolkata
Kankurgachi Dhaba - Kankurgachi - Kolkata
Besstoo - Kankurgachi - Kolkata
Chapter 2 - Kankurgachi - Kolkata
Pasha - The Pearl Hotel - Kankurgachi - Kolkata
KK
Soul Kitchen - Kankurgachi - Kolkata
Pawan Putra - Kankurgachi - Kolkata
Jungle Safari - Kankurgachi - Kolkata
Satyanarayan Restaurant - Kankurgachi - Kolkata
100%
Rs. 250
open now
cash only
Bhikharam Chandmal - Kankurgachi - Kolkata
2.8 (5 Votes)
60%
Rs. 300
open now
pure veg
Krazy For Chocolates - Kankurgachi - Kolkata
0%
Rs. 250
open now
pure veg
cash and cards accepted
Hoppipola - Mani Square Mall - Kankurgachi - Kolkata
60%
Rs. 1,500
open now
veg / non-veg
cash and cards accepted
Why So Serious - Kankurgachi - Kolkata
Go Green - Kankurgachi - Kolkata
0%
Rs. 1,000
open now
pure veg
Slice Of Heaven - Kankurgachi - Kolkata
0%
Rs. 450
open now
pure veg
cash only
Caafe 360 Degree - Kankurgachi - Kolkata
70%
Rs. 600
open now
pure veg
Urbans Cafe - Kankurgachi - Kolkata
100%
Rs. 300
open now
THE FIREFLY CAFE - Kankurgachi - Kolkata
100%
Rs. 700
open now
cash and cards accepted
Beer Republic - Kankurgachi - Kolkata
2.33 (3 Votes)
33%
Rs. 2,000
closed now
Rooster Delights - Kankurgachi - Kolkata
100%
Rs. 250
open now
cash and cards accepted
Haka - Mani Square Mall - Kankurgachi - Kolkata
Kaidi Kitchen - Kankurgachi - Kolkata
3.57 (7 Votes)
71%
Rs. 1,200
open now
cash and cards accepted
Tewari Confectioners - Kankurgachhi - Kolkata
100%
Rs. 100
open now
pure veg
cash and cards accepted
Shack - Kankurgachhi - Kolkata
100%
Rs. 1,400
veg / non-veg
cash and cards accepted
Pratik Icecream Parlour - Kankurgachhi - Kolkata
100%
Rs. 100
cash and cards accepted
Nawab
0%
Rs. 250
veg / non-veg
cash and cards accepted
Nasta - Kankurgachhi - Kolkata
2.67 (4 Votes)
67%
Rs. 150
open now
pure veg
cash only
Hong Kong Chinese Restaurant - Kankurgachhi - Kolkata
HNS Food Court - Kankurgachhi - Kolkata
100%
Rs. 200
veg / non-veg
cash and cards accepted
Haldiram
3.67 (3 Votes)
100%
Rs. 200
pure veg
cash and cards accepted