KTM Bikes

KTM 1050 Adventure
73%
Rs. 9,00,000
1050 cc
93.8 Bhp
KTM Duke 200 2017
86%
Rs. 1,50,000
199.5 cc
25 Ps @ 10,000 rpm
KTM 250 Adventure
2.67 (3 Votes)
67%
Rs. 2,30,000
248.8 cc
29.6 bhp @ 9,000 rpm
KTM Duke 390 2019
82%
Rs. 2,94,269
373.2 cc
43.5 PS @9000 rpm
25.7 km per litre
KTM RC 125
78%
Rs. 1,47,000
124.7 cc
14.5 PS @ 9250 rpm
KTM RC 200
87%
KTM RC 200 ABS
87%
Rs. 1,88,250
250 cc
KTM Duke 125
92%
Rs. 1,18,000
124.7 cc
14.5 PS @ 9250 rpm
KTM Duke 390 2017
85%
Rs. 2,29,447
373.27 cc
43.5 Ps @ 9000 rpm
KTM Duke 250 2017
82%
Rs. 1,77,254
248.76 cc
30 PS @ 9000 rpm
KTM RC 390 2017
87%
Rs. 2,35,407
373.2 cc
43 bhp @ 9000 rpm
25 Kmpl
KTM RC 200 STD
87%
Rs. 1,77,000
199.5 cc
24.65 bhp @ 10000 rpm
30 Kmpl
KTM RC 390
93%
Rs. 2,36,000
373.2 cc
43 bhp @ 9000 rpm
KTM Duke 690
98%
Rs. 4,25,000
690 cc
67bhp
KTM Duke 390
91%
Rs. 2,39,000
373.2 cc
43 bhp @ 9000 rpm
30
KTM Duke 200
90%
Rs. 1,48,621
200 cc
25 bhp @ 10000 rpm
35
Ktm Duke 125
91%
Rs. 2,00,000
125 cc
15 Bhp @ 10500 rpm
27 kmpl
Ktm Duke 350
3.53 (91 Votes)
76%
Rs. 10,00,000
350 cc
25 Bhp @ 10000 rpm
35 kmpl