Junagadh Multiplexes - Cinema Halls

Pradip Cinema - Kadiyavad - Junagadh
Jayshree Cinema - Talav Gate - Junagadh
Suraj Cineplex - College Road - Junagadh