Jodhpur Park Restaurants

Hogsworth - Jodhpur Park - Kolkata
Chennai Express - Jodhpur Park - Kolkata
The Taste Maker - Jodhpur Park - Kolkata
Roasted Beans - Jodhpur Park - Kolkata
Melodrama - Jodhpur Park - Kolkata
Blue Mug - Jodhpur Park - Kolkata
Cafe Positive - Jodhpur Park - Kolkata
0%
Rs. 350
open now
cash and cards accepted
Abar Baithak - Jodhpur Park - Kolkata
2.67 (3 Votes)
67%
Rs. 550
open now
veg / non-veg
Desi Mehak - Jodhpur Park - Kolkata
100%
Rs. 650
open now
veg / non-veg
cash and cards accepted
Seedz Beanz N Aroma - Jodhpur Park - Kolkata
0%
Rs. 400
veg / non-veg
cash and cards accepted
Momo I Am - Jodhpur Park - Kolkata
4.5 (2 Votes)
100%
Rs. 550
open now
veg / non-veg
cash only
Gr8! Rolls n Wraps - Jodhpur Park - Kolkata
100%
Rs. 350
closed now
veg / non-veg
cash and cards accepted
Don Giovanni
0%
Rs. 1,200
veg / non-veg
cash and cards accepted
Domino
2.67 (3 Votes)
67%
Rs. 700
veg / non-veg
cash and cards accepted
Cream & Fudge - Jodhpur Park - Kolkata
100%
Rs. 300
pure veg
cash and cards accepted
Cookie Man - Jodhpur Park - Kolkata
100%
Rs. 350
cash and cards accepted
Bombay Shiv Sagar - Jodhpur Park - Kolkata
3.75 (4 Votes)
75%
Rs. 500
open now
pure veg
cash only
Banchharam Sweets - Jodhpur Park - Kolkata
100%
Rs. 150
pure veg
cash and cards accepted
Sarson - Jodhpur Park - Kolkata
4.67 (6 Votes)
100%
Rs. 1,200
veg / non-veg
cash and cards accepted