Hindi Newspapers

Vidarbha Chandika
Punjab Kesri
100%
Dainik Sahara
Dainik Hindustan
Amar Ujala
67%
Hindi Samachar
Rajasthan Patrika
Navbharat Times
Naidunia
0%
Dainik Jagran
50%
Dainik Bhaskar