Gutaiya Restaurants

Sonu Kebab Paratha - Gutaiya - Kanpur
0%
Rs. 100
closed now
pure veg
cash only
Shahi Chicken Biryani - Gutaiya - Kanpur
0%
Rs. 150
closed now
veg / non-veg
cash only
Recharge - Gutaiya - Kanpur
0%
Rs. 100
closed now
pure veg
cash only
Chinese Fast Food Point - Gutaiya - Kanpur
0%
Rs. 200
closed now
pure veg
cash only
Avtaar Bhojanalay - Gutaiya - Kanpur
0%
Rs. 300
closed now
pure veg
cash only
Kwality Walls Swirls - Gutaiya - Kanpur
100%
Rs. 200
closed now
pure veg
cash only
Cafe Coffee Day - Gutaiya - Kanpur
0%
Rs. 400
closed now
veg / non-veg
cash only
The Final Frontier - Gutaiya - Kanpur
0%
Rs. 250
closed now
veg / non-veg
cash only
New York Cafe - Gutaiya - Kanpur
0%
Rs. 150
closed now
pure veg
cash only
Hot Bites - Gutaiya - Kanpur
0%
Rs. 500
open now
veg / non-veg
cash only
Hot & Juicy - Gutaiya - Kanpur
0%
Rs. 200
closed now
veg / non-veg
cash only
Hog Dog - Gutaiya - Kanpur
0%
Rs. 200
closed now
pure veg
cash only
Gelato Vinto - Gutaiya - Kanpur
3.5 (2 Votes)
100%
closed now
pure veg
cash only
Dezzerts - Gutaiya - Kanpur
0%
Rs. 200
closed now
pure veg
cash only
Cream Bell - Gutaiya - Kanpur
3.33 (3 Votes)
100%
Rs. 200
closed now
pure veg
cash only
Chocolate Fountain - Gutaiya - Kanpur
0%
Rs. 150
closed now
pure veg
cash only
China Express - Gutaiya - Kanpur
0%
Rs. 500
closed now
pure veg
cash only
Bombay Shiv Sagar - Gutaiya - Kanpur
0%
Rs. 300
closed now
pure veg
cash only
Tadka - Gutaiya - Kanpur
0%
Rs. 1,000
closed now
veg / non-veg
cash and cards accepted