Bajaj Auto Bikes

Bajaj Pulsar 150 DTSi
91%
Rs. 74,976
149 cc
55
Bajaj Pulsar 125 Neon
100%
Rs. 90,003
57 kmpl
Bajaj Avenger 400
0%
Rs. 1,50,000
28 kmpl
Bajaj NS250
100%
Rs. 1,45,000
35 kmpl
Bajaj Pulsar 150
3.67 (3 Votes)
67%
Rs. 1,26,000
50 km/l
Bajaj Pulsar N160
0%
Rs. 1,23,060
50 km/l
Bajaj Pulsar RS400
0%
Rs. 2,20,000
30 kmpl
Bajaj Chetak
0%
Rs. 1,52,000
Bajaj Pulsar 250NS
0%
Rs. 1,73,715
35 kmpl
Bajaj Pulsar 125
3.93 (75 Votes)
100%
Rs. 1,00,522
50 kmpl
Bajaj Platina 110 H Gear
88%
Rs. 53,875
Bajaj Chetak
2.82 (59 Votes)
73%
Rs. 1,52,000
Bajaj XCD 125 DTS-Si
1.67 (3 Votes)
33%
Rs. 38,511
109 kmpl
Bajaj Pulsar 150 Neon
89%
Rs. 75,200
149.5
10.2 kW (14 PS) @ 8000 rpm
65 km per litre
Bajaj Avenger Street 160
3.43 (75 Votes)
86%
Rs. 92,468
160.3 cc
15 bhp @ 8500 rpm
45 kmpl
Bajaj Pulsar 180F
3.64 (75 Votes)
86%
Rs. 95,290
178.6 cc
17.02 PS @ 8500 rpm
Bajaj Qute
0%
Bajaj CT110
88%
Rs. 37,997
115 cc
8.6 bhp @ 7,000 rpm
Bajaj V15 Power Up
Bajaj Platina 99
Bajaj Dominar 400 (2019)
88%
Rs. 1,74,000
373.5 cc
39.4 bhp @ 8,650 rpm
Bajaj Discover 110 CBS
Bajaj CT 100 ES
70%
Rs. 40,371
Bajaj Avenger Street 180
74%
Rs. 84,845
180 cc
15.3 bhp @ 8,500 rpm
Bajaj Discover 110 STD
70%
Rs. 54,816
115.5 cc
8.46 bhp @ 7000 rpm
82.4 Kmpl
Bajaj V15 2018
81%
Rs. 64,797
149.5 cc
12.0 PS @ 7500 rpm
57 Kmpl
Bajaj Discover DTS-Si 100
59%
Rs. 40,040
Bajaj Pulsar NS160
82%
Rs. 80,128
160.3 cc
15.28 @ 8500 (BHP @ RPM)
Bajaj Pulsar RS200 2017
86%
Rs. 1,23,392
199.5 cc
24.16 bhp @ 9750 rpm
35 Kmpl
Bajaj Pulsar NS200 2017
86%
Rs. 98,714
199.5 cc
23.19 bhp @ 9500 rpm
30 Kmpl
Bajaj Dominar 400
89%
Rs. 1,42,000
373.3 cc
35 ps @ 8000 rpm
27 Kmpl
Bajaj V15
84%
Rs. 62,515
149.50 cc
11.80 bhp @ 7500 rpm
57 Kmpl
Bajaj CT 100B
74%
Rs. 33,216
Bajaj V
85%
Rs. 58,906
149.5 cc
12 bhp @ 7500 RPM
Bajaj Pulsar SS 400
91%
Rs. 1,60,000
373.2 cc
43 Bhp @ 9000 rpm
Kawasaki KLX 110
2.67 (9 Votes)
44%
Rs. 2,99,500
112 cc
7.2 bhp @ 7500 rpm
Bajaj Avenger Cruise 220
88%
Rs. 93,312
220 cc
18.76 bhp @ 8400 rpm
40 Kmpl
Bajaj Avenger Street 150
88%
Rs. 80,960
124.73 cc
10.57 bhp @ 7500 rpm
65 kmpl
Bajaj Avenger Street 220
88%
Rs. 93,466
150 cc
14.34 bhp @ 9000 rpm
45 Kmpl