Alandur Restaurants

Sukkubhai Biriyani - Alandur - Chennai
3.88 (8 Votes)
88%
Rs. 200
closed now
Dyna Restaurant - Alandur - Chennai
0%
Rs. 300
pure veg
cash and cards accepted
Chai Club - Alandur - Chennai
0%
Rs. 300
veg / non-veg
cash and cards accepted
Aishwarya - Alandur - Chennai
0%
Rs. 250
closed now
pure veg
cash and cards accepted
A2B: Adyar Ananda Bhavan - Alandur - Chennai
3.5 (2 Votes)
75%
Rs. 500
pure veg
cash and cards accepted
Aasife And Brothers Biriyani Centre - Alandur - Chennai
13%
Rs. 500
veg / non-veg
cash and cards accepted
Aishwarya Restaurant - Alandur - Chennai
Noodle King - Alandur - Chennai
3.75 (4 Votes)
100%
Rs. 214
veg / non-veg
cash and cards accepted